... veľakrát je to jednoduchšie než si myslíte

Podnikateľské plány, finančné projekcie a prípadové štúdie


V praxi sa spoločnosti stretávajú s potrebou pripraviť podnikateľský zámer, či už pre banky, investorov alebo pre vlastné rozhodovanie o nových aktivitách a investičných plánoch.

Na základe našich dlhoročných skúseností Vám ponúkame poradenstvo a profesionálnu asistenciu v nasledovných oblastiach:

- príprava podnikateľských plánov pre banky a investorov - finančné plánovanie a modelovanie - podpora pri finančnom a investičnom rozhodovaní - príprava a posudzovanie projektov - pre projektové financovanie - finančná reštrukturalizácia - návrh štruktúry financovania

Pokiaľ hľadáte investora alebo financovanie Vašich podnikateľských aktivít, po vypracovaní business plánu Vám v ďalšej etape ponúkame vám poradenstvo a profesionálnu asistenciu pri hľadaní investora/spoluinvestora pre vaše podnikanie, príp. financujúcej banky:

- asistencia vo fáze pred vstupom investora - príprava informačného memoranda pre potreby investora - asistencia pri príprave podkladov pre banky - zastupovanie, resp. asistencia pri rokovaniach s investorom