... veľakrát je to jednoduchšie než si myslíte

Svoju činnosť sme začali v marci 2008 s cieľom poskytovať kvalitné poradenské služby so zameraním na poradenstvo v oblasti zakladania a správy spoločností, nadácií a občianskych združení a na realitnú činnosť. Využívame pritom dlhoročné skúsenosti získané pri spolupráci so širokým spektrom firiem pôsobiacich vo viacerých odvetviach priemyslu a služieb, v ktorých sme buď priamo pôsobili alebo sme im poskytovali odborné služby.

Od konca roku 2009 sme svoju činnosť rozšírili o poradenstvo zamerané na oblasť konkurzov a reštrukturalizácií pre dlžníkov, ako aj pre veriteľov.

Reality a korporácie, s.r.o. Miletičova 53, 821 09 Bratislava IČO: 44 059 825 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka č.51206/B konateľ: Mgr. Dušan Marko mobil: +421 905 405 242 mailto: realkorp@realkorp.sk