... veľakrát je to jednoduchšie než si myslíte

Zakladanie spoločností

Pre Vaše podnikanie Vám odporučíme vhodnú formu obchodnej spoločnosti, ktorú Vám následne založíme a zabezpečíme všetky potrebné úkony na jej vznik:

- vypracovanie zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy/stanov a všetkých dokumentov potrebných na zriadenie spoločnosti - zabezpečenie prípadnej účasti notára - vybavenie živnostenských listov - príprava a podanie návrhu na zápis založenej spoločnosti do obchodného registra (vrátane všetkých potrebných príloh - súhlas vlastníka so zriadením sídla, nájomná zmluva, súhlas so zvolením do funkcie, vzorový podpis a pod.) - registrácia daňového subjektu na daňovom úrade - registrácia zoznamu akcionárov na CDCP - prípadne ďalšie úkony

Na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným v SR Vám stačí, ak nám zašlete vyplnený formulár na adresu realkorp@realkorp.sk. Na základe Vami zadaných údajov Vám obratom založíme Vašu novú spoločnosť s ručením obmedzeným.

Ponúkame Vám aj možnosť založenia obchodnej spoločnosti na Cypre a vo Fínsku.

Okrem založenia nových obchodných spoločností Vám zabezpečíme aj založenie nadácií a občianskych združení.