... veľakrát je to jednoduchšie než si myslíte

Prekladateľské služby

Prostredníctvom nášho overeného prekladateľa, ktorý spolupracoval s mnohými domácimi ako aj zahraničnými spoločnosťami a prekladateľskými agentúrami Vám ponúkame kvalitné prekladateľské služby. Pri prekladoch kladieme veľký dôraz na kvalitu a odbornosť prekladu, pričom sa však usilujeme flexibilne reagovať na požiadavky zákazníkov.

Jazykové kombinácie

angličtina – slovenčina – maďarčina

Široký okruh odborných oblastí

- obchod, hospodárstvo, financie - zmluvy a iné právne texty - marketingové texty - súťažné ponuky - firemné prezentácie - webové stránky - manuály a návody

viac informácií na www.prekladam.com