... veľakrát je to jednoduchšie než si myslíte

Pripravíme Vám na mieru bežné dokumenty spojené s prevodom nehnuteľností

- kúpna zmluva - darovacia zmluva - zámenná zmluva - návrh na vklad vlastníckeho alebo iného práva - záložná zmluva - zmluva o zriadení vecného bremena a pod.

Vyriešime za Vás aj všetky problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť v konkrétnom obchodnom prípade (napr. problémy na katastri, na stavebnom úrade, miestnom úrade a pod.)